Cứu dữ liệu Server HP

Ngày 17/06/2011 Công ty Hardware Data Việt Nam tiếp nhận Server HP Proliant ML530 G6 của công ty Cổ Phần Thương Mại Dược Phẩm Hoa Ban. Máy chạy 02 ổ cứng SAS 136G. Sau 03 ngày làm việc, chúng tôi đã bàn giao toàn bộ dữ liệu cho IT của công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button