Cứu dữ liệu Server IBM mất cấu hình Raid

Server HNCNgày 08/07/2014 Công ty Khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam nhận 06 ổ cứng chuẩn SAS 36G từ anh Cường – 0988745057 với yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu. Qua kiểm tra kết luận 06 ổ cứng trên chạy Raid5, 1 ổ cứng bị bad sector, mất cấu hình raid. Sau 02 ngày, toàn bộ dữ liệu được khôi phục đầy đủ và bàn giao lại cho anh Cường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button