Cứu dữ liệu hệ thống Raid chạy HĐH Linux

Ngày 22/12/2011 Công ty Hardware Data Việt Nam đã cứu lại toàn bộ dữ liệu trên hệ thống Raid cho anh Linh – 0934224800. Hệ thống sử dụng 3 ổ cứng Samsung 500G chuẩn Sata. Cả 3 ổ cứng bị bad sector và Raid hệ thống bị lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button