Khôi phục dữ liệu máy chủ RE3 bị chết cơ

O cung wd RENgày 13/11/2013 Khôi phục toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng Western RE3 250Gb cho công ty Ascom Việt Nam. Ổ cứng bị chết cơ, thời gian phục hồi sau 01 ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button