Khôi phục dữ liệu ổ cứng di động chạy raid 0

chị Thi – 01685581917 mang ổ cứng di động chạy Raid 0 sử dụng 02 ổ cứng Seagate 500Gb. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng di động Seagate có 2 ổ thì 1 ổ bị lỗi cơ. Chúng tôi đã tiến hành phục hồi dữ liệu và build lại raid 0 và bàn giao dữ liệu cho khách hàng sau 2 ngày vào ngày 28/1/2016

Khôi phục dữ liệu raid 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button