Khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ

Anh Thiên – 0913502021 mang 8 ổ cứng SAS 146G từ  Vietnam Airlines khu vực miền Bắc. Địa chỉ Tràng Thi, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, HN. Tình trạng máy chủ đột ngột hỏng, mất cấu hình raid. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng máy chủ vào ngày 16/2/2016. Sau khi phục hồi thành công khách hàng đã yêu cầu copy dữ liệu vào ổ cứng mạng Synology và bàn giao lại.

Khôi phục dữ liệu synology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button