Khôi phục dữ liệu ổ cứng Raid1 bị hacker tấn công

anh Hà 0915493329 mang ổ cứng Raid1 sử dụng 02 ổ cứng 250Gb trong tình trạng bị hacker tấn công xóa toàn bộ dữ liệu (theo thông tin từ phía kỹ thuật cho biết hacker chiếm quyền máy chủ và dùng máy chủ đó để tấn công máy chủ khác). Sau khi bị phát hiện hacker đã xóa sạch mọi dữ liệu và làm sập máy chủ. Khách hàng yêu cầu khôi phục dữ liệu ổ cứng Raid1 vào ngày 15/3/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Khôi phục dữ liệu Raid1 250Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button