Khôi phục dữ liệu Raid 0 mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu máy chủ Raid0Ngày 21/03/2013 Công ty khôi phục dữ liệu máy tính Việt Nam đã Cứu dữ liệu raid 0 cho anh Đức – 01642265556. Hệ thống Raid 0 sử dụng hai ổ cứng 1Tb mất dữ liệu do cấu hình Raid lỗi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button