Cứu dữ liệu 4 ổ cứng SCSI trong máy chủ HP

Ngày 14/09/2011 công ty Hardware Data Việt Nam tiếp nhận 04 ổ cứng SCSI có dung lượng 73G trong máy chủ HP của Công ty Chế tạo cốt thép Đông Anh – Hyndai. Sau một ngày làm việc, chúng tôi đã bàn giao đầy đủ dữ liệu cho nhân viên công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button