Lấy lại dữ liệu ổ cứng SAS 300Gb bị lỗi

anh Tùng 0982775589 mang ổ cứng máy chủ raid dùng 3 ổ cứng SAS 300Gb tới trong tình trạng các file máy ảo đều bị lỗi. Khách hàng yêu cầu lấy lại dữ liệu ổ cứng vào ngày 25/2/2016. Sau 24h toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho khách hàng.

Lấy lại dữ liệu SAS 300Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button