Lấy lại dữ liệu ổ cứng SAS hỏng không detect

Phuc hoi du lieu may chu SAS 300GNgày 09/03/2013 Cứu dữ liệu ổ cứng sas cho anh Hoạt – 0988050405. Ổ cứng SAS 300G sử dụng trên máy chủ HP bị hỏng không detect. Sau 3 ngày làm việc Hardware Data đã bàn giao đủ toàn bộ dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button