Classic Layout

Cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ

Mời bình chọn! anh Thịnh – 0973225830 mang ổ cứng máy chủ raid5 sử dụng 3 ổ cứng WD10EZRX chuẩn SATA mang tới trong tình trạng bị mất dữ liệu do ổ cứng bị bad nặng mất cấu hình raid. Khách hàng yêu cầu cứu dữ liệu ổ cứng máy chủ vào ngày 11/4/2016. Dữ liệu sau khi phục hồi thành …

Read More »

Phục hồi dữ liệu máy chủ Raid1 SAS146Gb

Mời bình chọn! anh Tuấn – 0963602250 mang ổ cứng máy chủ Raid1 SAS146Gb trong tình trạng 1 trong 2 ổ cứng đã bị hỏng từ lâu, ổ còn lại bị bad sector nặng. Khách hàng yêu cầu phục hồi dữ liệu máy chủ raid1 vào ngày 10/3/2016. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại …

Read More »